ZMIANY KRS

Usługa wsparcia w zmianach KRS zapewnia odciążenie Klienta w formalnościach związanych z procedurami rejestracyjnymi w KRS. Należy pamiętać, że obligatoryjna zmiana danych w KRS dotyczy wszelkich modyfikacji w sferze działania spółki. Są to m. in. zmiana umowy spółki członków zarządu, zmiana siedziby, zmiany wspólników, czy też modyfikacja nazwy. Wszystkie te czynności wiążą się z przymusem dokonania zmiany danych w KRS. W przygotowywaniu wniosku o zmianę w KRS łatwo o popełnienie błędu skutkującego zwrotem wniosku i w rezultacie opóźnieniu procesu rejestracji danej zmiany.

Zakres naszych usług związanych z wprowadzaniem zmian danych w KRS obejmuje:

Przygotowanie odpowiednich dokumentów stanowiących załączniki do wniosku

Organizację podpisania dokumentów w kancelarii notarialnej

Nadzorowanie przebiegu postępowania rejestrowego w KRS

Sporządzenie wniosków do KRS pod podpis Klienta

Dbamy również o to, aby wszelkie zmiany do KRS zostały wprowadzone w jak najkrótszym terminie i odzwierciedlały stan faktyczny.

Wynagrodzenie

150,00 zł / za godzinę pracy nad zleceniem według sporządzonego raportu godzinowego projektu.


W indywidualnych przypadkach możliwość negocjacji ceny zryczałtowanej za projekt

Powyżej przedstawiony cennik usługi zakładania spółek nie obejmuje opłat sądowych w KRS oraz innych opłat urzędowych.

CC_LOGO_NOWE

Kontakt

tel. 795 409 198

biuro@companycreation.pl

ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa