Wykreujemy Twój biznes

O nas

Szanowni Państwo

Niniejszym mamy przyjemność zaprezentować ofertę Company Creation, zawierającą wykaz usług świadczonych w zakresie pomocy oraz doradztwa w funkcjonowaniu biznesu, w szczególności polegających na bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek kapitałowych, sprzedaży gotowych spółek oraz udostępniania adresu do rejestracji spółek wraz z obsługą korespondencji.

rawpixel-799380-unsplash.jpg

USŁUGI

CO PROPONUJEMY

Oferujemy usługi pomocy
i doradztwa w funkcjonowaniu biznesu,
a w szczególności:

Pomoc w kwestiach związanych
z przekształcaniem, łączeniem oraz podziałem spółek prawa handlowego

Udostępnienia adresu wirtualnego oraz obsługi korespondencji

Pomoc w zakresie przygotowywania wniosków o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS pod podpis klienta

Pomoc w zakresie funkcjonowania wszystkich rodzajów spółek kapitałowych, również na rzecz wspólników oraz akcjonariuszy takich spółek

Pomoc w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek, w tym w zakresie przygotowywania projektów uchwał organów spółek, przeprowadzania walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów

Pomoc we wszystkich aspektach dotyczących zakładania spółek, w tym w zakresie sporządzania umów spółek oraz statutów,
a także w zakresie wszelkich umów zawieranych pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami w związku z funkcjonowaniem spółek

Pomoc w kwestiach związanych ze zbywaniem akcji lub udziałów w spółkach, podwyższaniem
i obniżaniem kapitału zakładowego, zmianami umowy spółki lub statutu, umarzaniem akcji lub udziałów, umów z członkami zarządu, rozwiązaniem i likwidacją spółek, a także we wszystkich pozostałych kwestiach związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego

Kontakt

tel. 795 409 198

biuro@companycreation.pl

ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa